Aday Öğrenci Portalı

FORMU DOLDURUN!

İletişim formundaki bilgilerime, iletilecek her türlü reklam materyallerine onayım vardır.

Burs Olanakları

Üniversitemize burslu olarak yerleştirilen öğrenciler dışındaki diğer öğrenciler de destek bursları ile ödüllendirilmektedir.

TIP FAKÜLTESİ BURSU

Tam burslu yerleşen öğrencilere;
– MF-3 puan türünde ilk 1.000 deki bir öğrenci için:
Aylık 4.000 TL eğitim desteği + İngilizce Hazırlık
– MF-3 puan türünde ilk 2.000 deki bir öğrenci için:
Aylık 3.000 TL eğitim desteği + İngilizce Hazırlık
– MF-3 puan türünde ilk 3.000 deki bir öğrenci için:
Aylık 2.000 TL eğitim desteği + İngilizce Hazırlık

%50 ya da %25 burslu yerleşen öğrencilere;
– MF-3 puan türünde ilk 10.000 deki bir öğrenci için:
Tam burs + 1.000 TL eğitim desteği + İngilizce
Hazırlık
– MF-3 puan türünde ilk 20.000 deki bir öğrenci için:
%50 burs + İngilizce Hazırlık

ONUR BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin lisans programlarından DİL puanı ile öğrenci alan bölümlerin dışındakilerden birini ilk üç sırada tercih eden ve ÖSYM
tarafından yerleştirilen ve öğrenimini İstanbul Aydın Üniversitesi’nde sürdüren öğrenciler YGS (Ek puansız) ve LYS sonuçlarına göre;
İlk 500 içerisindeki adaylara;
– İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ücretsiz lisans eğitimi
– Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesi’nin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği
sağlanmaktadır.
501 ile 1000 arasındaki adaylara;
– İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi
– Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesi’nin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği sağlanmaktadır.
1001 ile 5000 arasındaki adaylara;
– İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sağlanmaktadır.
5001 ile 10000 arasındaki adaylara;
– İstanbul Aydın Üniversitesi’ne lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri için ödeyeceği öğretim ücretinin %50’si burs verilmektedir.

TERCİH BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümleri tam ücretli programlarından (2017 yılı için Tıp, Diş Hekimliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, PDR, Özel Eğitim Öğretmenliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Adalet Meslek Yüksekokulu, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Uçak Teknolojisi hariç) birini birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci sırada tercih ederek ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucu yerleşen öğrencilere, yerleşme sırasına bakılmaksızın yasal öğrenim sürelerince %30 destek bursu verilecektir.

EĞİTİME DESTEK BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin tüm lisans ve ön lisans programlarının tam ücretli kontenjanlarına kesin kayıt yaptıran;
– Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı Mensuplarının çocuklarına lisans programlarında %5, ön lisans
programlarında %10 oranında ‘‘Eğitime Destek Bursu’’ verilmektedir.
– Kardeş öğrencilerden her ikisinin de İAÜ’de okuyor olması şartı ile, öğrencilerden birine lisans programlarında %5, ön lisans programlarında
%10 oranında ‘‘Eğitime Destek Bursu’’ verilmektedir.
– Şehit (terör şehidi hariç) ve Gazi çocuklarına ve kardeş olanlara, lisans programları için öğretim ücretinin %5’i, ön lisans programları için %10
oranında ‘‘Eğitime Destek Bursu’’ verilmektedir.
– Terör şehidi çocuk ve kardeşlerinden; lisansta 10, ön lisansta 20 öğrenciye, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ya da Emniyet Genel Müdürlüğünden onaylı evrak ile tercih döneminde İAÜ’ye başvurmak kaydı ile kontenjan dahilinde %100
‘‘Eğitime Destek Bursu’’ verilmektedir.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Her ders yılında olağan ders yükünü alıp bölüm birincisi, ikincisi, üçüncüsü olan öğrencilere bir sonraki akademik yıl için Mütevelli Heyet
tarafından belirlenen miktarda “Üstün Başarı Bursu” verilmektedir.

SPORDA BAŞARI BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin burssuz programlarını kazanan öğrencilerden olup, ulusal ve uluslararası yarışmalarda altın madalya alan ve Milli
Sporcu olan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda “Sporda Başarı Bursu” verilmektedir.

TEŞVİK BURSU

TÜBİTAK’ça tespit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemizin bölüm/
programlarını tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenimleri süresince öğretim ücretinin %10’u kadar “Teşvik Bursu” verilmektedir.

OKUL BİRİNCİLİĞİ BURSU

Lise ve dengi okulları birincilikle bitiren öğrencilere, mezun oldukları yıl için ön lisans ve lisans tam ücretli programlarımızdan (Tıp ve Diş Hekimliği Programları Hariç) birine birinci, ikinci,üçüncü, dördüncü veya beşinci sırada tercih ederek ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucu yerleşen öğrencilere, yerleşme sırasına bakılmaksızın yasal öğrenim sürelerince %30 “Okul Birinciliği Bursu” verilmektedir.

KURUCU VAKIF BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesi’ne burssuz olarak ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim durumu ve ödeme güçlükleri
göz önünde bulundurularak kurucu vakfın belirleyeceği sayıda ve miktarda “Kurucu Vakıf Bursu” verilmektedir.
Öğrenci, birden fazla burs almaya hak kazandığında, bunlardan en fazla olanı kendisine burs olarak verilir.