null
Burs Imkanları
Detay
null
Taban Puan ve Ücret
Detay
null
Bölümler
Detay
null
İAÜ'de Yaşam
Detay

Hukuk Fakültesi

2018 – 2019

Hukuk Fakültesi - Genel Bilgiler

2008 Yılı’nda kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kurulduğu tarihten bu yana hukuk eğitimine ve öğretisine yoğun bir şekilde katkıda bulunmaya devam etmektedir. Mezun olan öğrencileri arasında, klasik hukuk meslekleri olan avukatlık, hakimlik ve savcılık yapan bir çok hukukçu vardır.

Bütün hukuk fakültelerindeki zorunlu derslerin yanında, yeni gelişen ve gelecekte yoğun uygulama alanına sahip olacak olan hukuk disiplinleri de seçimlik ders olarak öğrencilere sunulmaktadır. Amacımız ve misyonumuz, sağlam bir hukuk formasyonu almış, hukuki düşünce tarzını bilinçli refleks haline getirmiş hukukçular yetiştirmektir. Mezunlarımızın hukuk uygulamasına ve hukuk öğretisine yön vermesi, Fakülte’mizdeki eğitimin yapılandırılmasında en büyük dayanağımızdır.

İyi bir adalet sisteminin şartının iyi bir hukuk eğitimi olduğu bilinciyle, her bir öğrencimiz birinci sınıftan itibaren “meslektaş” olarak kabul edilip, gelecekte üstlenecekleri sorumluluğa uygun “hukuk uygulamacısı” ve “hukuk bilim adamı” özgüveni içerisinde eğitilmektedir.

İstanbul Aydın üniversitesi Hukuk Fakültesi sadece kendi öğrencilerinin eğitimi ile değil, düzenlediği bilimsel sempozyumlar, kongreler ve seminerle, hukuk bilim adamları, avukat hakim ve savcılar arasında karşılıklı bilgi ve fikir paylaşımına da aracılık etmekte ve ortam yaratmaktadır. Hukuk bilimi ile ilgili düzenlenen tüm bilimsel toplantılarda, öğrencilerimize öncelik verilerek katılımları sağlanmaktadır.

Bireylerin ve sermayenin uluslararası hareketliliği dikkate alındığında, hukuk eğitiminde yabancı dilin ve uluslararası bağlantıların önemi yadsınmamalı ve ihmal edilmemelidir. Ancak hiçbir “hukukçu adayı”na da zorla bir yabancı dil eğitimi dayatılarak, hukuk öğrenimine ve sevgisine olan motivasyonu zedenlenmemeli anlayışı ile, dileyen öğrencimize Üniversite’mizin diğer bölümlerinde sunulan uluslararası alanda geçerli ve yaygın konuşulan bir çok yabancı dili öğrenme olanağı tanımakta ve teşvik etmekteyiz.

Hukuk Fakültesi - Puan & Kontenjanlar

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ KONTENJAN TABAN PUANI BAŞARI SIRASI ÜCRET %30 TERCİH BURSU
Hukuk (Ücretli) EA 130 313.533 146.819 54.000 ₺ 37.800 ₺
Hukuk (Burslu) EA 20 391.075 24.384
Hukuk (%50 İndirimli) EA 5 366.710 48.622 27.000 ₺
Hukuk (%25 İndirimli) EA 45 318.114 135.056 40.500 ₺

Hukuk Fakültesi - Puan & Kontenjanlar

Hukuk Fakültesi - Tanıtım Videosu

Hukuk Fakültesi - Dekanın Mesajı

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Sevgili Öğrencileri,

Değerli Müstakbel Meslektaşlarım,

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sizlerin gelecekte Adalet Sistemimizin üç “sac ayağı” olan iddia, savunma ve yargı makamlarında görev yapıp, “adalet çarkının dişlileri”nden birisi olacağınızı düşünerek en iyi biçimde hukuk öğrenimi almanız için yapılandırılmış ve organize olmuştur.

Alacağınız hukuk eğitiminin sizleri meslek hayatınıza hazır hale getirmesi için akademik ve idari personelimiz büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Öğretim üyelerimiz donanım ve tecrübeleriyle sizlerin eğitimine ziyadesiyle katkıda bulunmaktadırlar.

Sizlerin de ileride alacağınız sorumluluğa uygun olacak şekilde dersleriniz takip etmeniz, derslerin dışında da araştırmalar yapmaya eğilimli olmanız bizim asıl hedefimizdir.

Prof.Dr. Erol Ulusoy
Vekil Dekan

null
null
Burs Imkanları
Detay
null
Taban Puan ve Ücret
Detay
null
Bölümler
Detay
null
İAÜ'de Yaşam
Detay