FORMU DOLDUR

Burs İmkanları

Üniversitemize burslu olarak yerleştirilen öğrenciler dışındaki diğer öğrenciler de destek bursları ile ödüllendirilmektedir.


BURS OLANAKLARI

Üniversitemize burslu olarak yerleştirilen öğrenciler dışındaki diğer öğrenciler de destek bursları ile ödüllendirilmektedir.


İAÜ BURS HESAPLAMA YÖNERGESİ
Tam
Burs
Öğrencimizin ÖSYM tercihi ile yerleştiği, bölümün yasal öğrenim süresini kesintisiz kapsayan, eğitim bursudur.
%50
Burs
Öğrencimizin ÖSYM tercihi ile yerleştiği, bölümün yasal öğrenim süresini kesintisiz kapsayan, eğitim ücretinin yüzde 50 sine karşılık gelen eğitim bursudur.
%25
Burs
Öğrencimizin ÖSYM tercihi ile yerleştiği, bölümün yasal öğrenim süresini kesintisiz kapsayan, eğitim ücretinin yüzde 25 sine karşılık gelen eğitim bursudur.
Tercih Bursu Öğrencimizin kazanmış olduğu burslara ek olarak, ilk 5 tercihinden herhangi birinde İAÜ ye yerleşmesi durumunda (Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk ve Psikoloji hariç) kalan eğitim öğretim ücreti üzerinden hesaplanan % 30 bursudur.
Tercih Bursu Hesaplama Örneği:
Bilgisayar Mühendisliği yüzde 50 burslu kazanıldığında, ilk 5 tercih içerisinde ise, kalan 21.500 TL üzerinden yüzde 30 burs daha uygulanır. Öğrenim ücreti 15.050 TL olur.


 


ONUR BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesinin lisans programlarından DİL puanı ile öğrenci alan bölümlerin dışındakilerden birini ilk üç sırada tercih eden ve ÖSYM
tarafından yerleştirilen ve öğrenimini İstanbul Aydın Üniversitesi’nde sürdüren öğrenciler TYT (Ek puansız) ve YKS sonuçlarına göre;


İlk 500 içerisindeki adaylara;
– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi
– Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesinin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği
sağlanmaktadır.


501 ile 1000 arasındaki adaylara;
– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi
– Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesinin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği sağlanmaktadır.

1001 ile 5000 arasındaki adaylara;
– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sağlanmaktadır.

5001 ile 10000 arasındaki adaylara;
– İstanbul Aydın Üniversitesine lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri için ödeyeceği öğretim ücretinin %50’si burs verilmektedir.


TERCİH BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümleri programlarından (Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk, Psikoloji ve uzaktan eğitim programlarımız hariç)
birini birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci sırada tercih ederek ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucu yerleşen öğrencilere,
yerleşme sırasına bakılmaksızın normal öğrenim sürelerince ÖSYM burslu eğitim ücreti üzerinden %30 tercih bursu indirimi uygulanacaktır.


(Burslarımızla ilgili bilgilere 2020 ÖSYS kılavuzundan ulaşabilirsiniz.)


EĞİTİME DESTEK BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesinin tüm lisans ve ön lisans programlarının tam ücretli kontenjanlarına kesin kayıt yaptıran;


– Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı Mensuplarının çocuklarına lisans programlarında %5, ön lisans
programlarında %10 oranında ‘‘Eğitime Destek Bursu’’ verilmektedir.


– Kardeş öğrencilerden her ikisinin de İAÜ’de okuyor olması şartı ile, öğrencilerden birine lisans programlarında %5, ön lisans programlarında
%10 oranında ‘‘Eğitime Destek Bursu’’ verilmektedir. (Sadece tam ücretli öğrencilerde gerçerlidir.)


– Şehit (terör şehidi hariç) ve Gazi çocuklarına ve kardeş olanlara, lisans programları için öğretim ücretinin %5’i, ön lisans programları için %10
oranında ‘‘Eğitime Destek Bursu’’ verilmektedir.


– Terör şehidi çocuk ve kardeşlerinden; lisansta 10, ön lisansta 20 öğrenciye, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ya da Emniyet Genel Müdürlüğünden onaylı evrak ile tercih döneminde İAÜ’ye başvurmak kaydı ile kontenjan dahilinde %100
‘‘Eğitime Destek Bursu’’ verilmektedir.


ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Her ders yılında olağan ders yükünü alıp bölüm birincisi, ikincisi, üçüncüsü olan öğrencilere bir sonraki akademik yıl için Mütevelli Heyet
tarafından belirlenen miktarda “Üstün Başarı Bursu” verilmektedir.

SPORDA BAŞARI BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin burssuz programlarını kazanan öğrencilerden olup, ulusal ve uluslararası yarışmalarda altın madalya alan ve Milli
Sporcu olan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda “Sporda Başarı Bursu” verilmektedir.


TEŞVİK BURSU

TÜBİTAK’ça tespit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemizin bölüm/
programlarını tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenimleri süresince öğretim ücretinin %10’u kadar “Teşvik Bursu” verilmektedir.


OKUL BİRİNCİLİĞİ BURSU

Lise ve dengi okulları birincilikle bitiren öğrencilere, mezun oldukları yıl için ön lisans ve lisans tam ücretli programlarımızdan birine (Tıp ve Diş
Hekimliği hariç ) birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci sırada tercih ederek ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucu yerleşen
öğrencilere, yerleşme sırasına bakılmaksızın yasal öğrenim sürelerince %30 “Okul Birinciliği Bursu” verilmektedir.


KURUCU VAKIF BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesine burssuz olarak ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim durumu ve ödeme güçlükleri
göz önünde bulundurularak kurucu vakfın belirleyeceği sayıda ve miktarda “Kurucu Vakıf Bursu” verilmektedir.


ÇİFT ANADAL ve YANDAL BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, çift anadal ve yandal programlarından ‘‘Tam Burslu’’ olarak faydalanırlar.


*Öğrenci, birden fazla burs almaya hak kazandığında, bunlardan en fazla olanı kendisine burs olarak verilir.
*Burslarımızla ilgili bilgiler 2020 ÖSYS kılavuzunda yer almaktadır.


MİLLİ SPORCU BURSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında, uluslararası spor organizasyonlarından ülkemiz adına başarıların artırılmasını, spor alanında başarılı gençlerimizin akademik olarak da hedeflerinde ilerlemelerini sağlama amacı ile imzalanan protokol çerçevesinde üniversitemiz akademik bölüm ve programlarında belirtilen miktarlarda % 100 eğitim bursu verilecektir.

  • Bu burs öğrencinin mutabakat metninde açıklanan kriterleri taşımasına ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemleri neticesinde İAÜ ye kayıt hakkı kazanmış olmasına bağlıdır.
  • Kesin kaydı tamamlanan öğrenci normal eğitim süresi içinde bu burstan yararlanır.
  • Burs yaz okulu eğitimini ve normal öğrenim dönemi sonrasını (uzatma dönemini) kapsamaz.
  • Burstan ilgili tabloda belirtilen öğrenci sayısı kadar öğrenci yararlanabilir.
  • Her bölüm ve program için tanınan kontenjan ekli tabloda gösterilmiştir. Kontenjan fazlası başvurularda, YKS yerleştirme puanları esas alınarak sıralama yapılıp, burs almaya hak kazanan öğrenci belirlenir.