FORMU DOLDUR

Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi – Genel Bilgiler

Değerli adaylar ve öğrenciler, Sanatın insan ve toplum yaşantısındaki anlam ve değerinin farkında olan İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, bu amaçla hazırladığı, tümüyle “Bologna İlkeleri Doğrultusunda Yüksek Öğrenimin Yeniden Yapılandırılması” süreçlerine uygun ve “Nitelik Yönetimi Sistemi”ne hazır yapıda oluşturulan lisans programları ile Grafik Tasarım, Moda ve Tekstil Tasarımı, Drama ve Oyunculuk, Sanat Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanlarında eğitim ve öğretim vermektedir. Ayrıca, Görsel Sanatlar, Grafik Tasarımı ve Tiyatro Yönetmenliği dallarında yüksek lisans; Grafik Tasarımı dalında ise sanatta yeterlik (doktora) eğitimleri sürdürülmektedir. Fakültemiz, çağdaş dünya sanatı ve tasarımına yön verecek eserler üretmeyi amaç edinen mezun profili hedefini gerçekleştirmek üzere gereken uluslararası ilişkileri öğretim elemanı ve öğrenci düzeyinde hızla geliştirmektedir. Sanat alanında eğitimin kalitesinin öğrenim elemanının niteliğinden geçtiği gerçeğinden yola çıkan fakültemiz, etkinlikleri ile sık sık gündeme gelen ülkemizin tanınmış sanatçı ve alanında uzman ve etkin akademisyenleri bünyesinde öğretim elemanı olarak bulundurmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerimiz sanat dünyasının yeniliklerini izleyerek evrensel ilkeler ve çağdaş sanat değerleri içinde yetiştirilmekte ve bu amaçla Avrupa ve diğer ülkelerdeki üniversiteler ile yoğun eğitim ve etkinlik işbirliği ilişkileri sağlanmaktadır. Diğer yandan özellikle sosyal sorumluluk projeleri kapsamında fakülte ve bölümler olarak yaptığımız ve yapmayı düşündüğümüz etkinliklerle sanat ve toplum arasındaki bağları güçlendirmeyi ve sanatın toplum için vazgeçilmez varlığını tüm toplum kesimlerine benimsetmeyi hedefliyoruz. Bölümlerimize yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Hazırlık sınıfı zorunlu değildir. Her bölüm kendisine özgü programlara ve buna bağlı olarak oluşan ders içeriklerine ve çıktılarına sahiptir. Bunun yanı sıra bölümler, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda seçmeli derslerle programlarını zenginleştirmektedir. Profesyonel yaşama hazırlayıcı nitelikte olan programlar, çoğunlukla uygulamalıdır. Öğrencilerimiz birinci sınıftan başlayarak alana has yöntemlerle mesleklerine yönlendirilir. Öğrencilerimizin kuram ve uygulama bakımından güçlü sanat kavrayışına sahip birer sanatçı ve tasarımcı olarak yetişmeleri asıl amacımızdır. Bu anlamda, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olmanın ayrıcalığı da buradan kaynaklanır.


Güzel Sanatlar Fakültesi – Puan & Kontenjanlar

PROGRAM ADIPUAN TÜRÜKONTENJANTABAN PUANIBAŞARI SIRASIÜCRET
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)TYT4150.000Özel Yetenek
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)TYT36150.000Özel Yetenek17.250 ₺
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)SAY6
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)SAY5417.250 ₺
Drama ve Oyunculuk (Burslu)TYT4150.000Özel Yetenek
Drama ve Oyunculuk (%50 İndirimli)TYT32150.000Özel Yetenek17.250 ₺
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)SÖZ9246.409617.78634.500 ₺
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ8406.2756.966
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ63274.003376.85017.250 ₺
Grafik Tasarım (Burslu)TYT6150.000Özel Yetenek
Grafik Tasarım(%50 İndirimli)TYT54150.000Özel Yetenek17.250 ₺
Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu)TYT4150.000Özel Yetenek
Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 İndirimli)TYT36150.000Özel Yetenek17.250 ₺
Sanat Yönetimi (Burslu)SÖZ3386.02816.467
Sanat Yönetimi (%75 İndirimli)SÖZ27248.948592.3408.625 ₺

Güzel Sanatlar Fakültesi – Dekanın Mesajı

Bir eseri düşünsel süreçte geliştirerek oluşturmak, bu düşünselliği iki ya da üç boyuta indirgeyerek bir sanat eseri haline getirmek, yetenekli her bireyin başarabileceği bir eylemdir. Ancak bu sürecin doğru ve rasyonel işleyebilmesi için eser üretiminde formel yolların izlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla tüm dünyada sanat eğitiminin başlangıcı da bu formel yolu bulmak ve izlemek adına oluşturulmuştur. Tabii ki sanat eğitimi sadece bir eseri doğru yollardan üretmek için değil,  tasarım bilinci gelişmiş, çevresine farklı bakabilen, çağdaş, yenilikçi ve sosyal sorumluluk taşıyabilen bireylerin yetiştirilmesi için de verilmektedir. Çünkü günümüzdeki sanat eğitimini dünyadaki sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmelerden soyutlamak mümkün değildir.

Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU

Dekan