FORMU DOLDUR

Müzik Öğretmenliği

Müzik Öğretmenliği – Genel Bilgiler

Müzik Öğretmenliği programının ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/muzikogretmenligi/Pages/default.aspx

Özel Yetenek Sınavı

Özel yetenek sınavlarına başvuru ve takip işlemleri için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

Başvuru ve takip Sınav Kılavuzu

 


1- BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru www.aydin.edu.tr web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır.

a) TYT sonuç belgesi
b) T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
c) Son altı 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
d) Engelli Kontenjanlarına başvuran adayların, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak engel türünü ve oranını belirten heyet raporunun aslı, PDF formatında online başvuru sırasında sisteme yüklenecektir. Fotokopisi sınava girilirken Sınav Komisyonuna verilecektir.

2- ADAY KABUL KOŞULLARI

Başvuru ve Ön Kayıt

a) Ön kayıt İstanbul Aydın Üniversitesi web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır.

b) Aday online ön kayıt işlemi sırasında sistem üzerindeki menüden, girmek istediği bölümü işaretleyecektir. Ön kayıt işlemini bitiren adaya sistem “İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Giriş Formu” verecektir.

c) TYT 2022 sınav sonucu herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylardan OBP yarıya indirileceğinden bütün adaylardan başvuruda daha önce herhangi bir yükseköğrenim kurumuna yerleşip yerleştirilmediği (kayıt yaptırmasa dahi), belgelenecektir.

d) Güzel Sanatlar Lisesi ve Meslek Liselerinin ilgili bölümünden (30.03.2012 tarihinden önce) mezun olanlara ilave 0.03 ek puan hesaplaması yapılacağından TYT puanı bildirilirken bu konu ayrıca belirtilecek ve belgelenecektir. Bu maksatla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca bir taahhütname hazırlanacak ve imzalatılacaktır. Taahhütnamede yanlış beyanda bulunanların kaydının silineceği özellikle belirtilecektir.

e) Başvuru için adayların 2022-TYT sınavında ilk 800.000 sıralamasında olması gerekir. Başvuru yapan adaylarda ek puansız (Y-TYT) puanının başarı sırası dikkate alınır.

f) Başvuru yapan engelli adayların ilk 800.000 sıralamasında olması gerekir. Başvuru yapan adaylarda ek puansız (Y-TYT) puanının başarı sırası dikkate alınır.

g) Özel Yetenek Sınavını kazanan, listelerde sınavı kazandığı açıklanan adayların 5 gün içerisinde ön kayıt yaptırması gerekmektedir. Aksi halde hakları yanacaktır.

3- SINAV TARİHLERİ, BÖLÜM KONTENJANLARI VE BURSLARI

a)Sınavlar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra İAÜ Rektörlüğünce ilan edilen tarihlerde ve yerlerde yapılır.

b)Her oturumda 20 öğrenci sınava alınacaktır. Yapılacak sınav sayısı kontenjanın doluluk durumuna, her sınavda yapılacak oturum sayısı başvuru yapan aday sayısına göre belirlenecektir.

c)Bölüm kontenjanları ve burs oranları alttaki tabloda belirtilmiştir

d)Engelli adayların kontenjanı %10’dur.

4- SINAV VE İÇERİKLERİ

Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı tek oturumludur.

SINAV YERİ

Sınavlar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra İAÜ Rektörlüğünce ilan edilen tarihlerde ve yerlerde yapılır.

SINAV TARİHLERİ

Kontenjan dolmadığı takdirde son kayıt tarihinden önce tekrar sınav yapılacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı ‘Müziksel İşitme’, ‘Müziksel Söyleme’ ve ‘Müziksel Çalma’ şeklinde, kendi içinde üç bölümden oluşmaktadır. Uygulamalı olarak gerçekleştirilecek yetenek sınavında adayın sınav performansı video olarak kayıt altına alınacaktır.

Tablo 1. Ölçülecek Kriterler ve Yüzdeleri

Müziksel İşitme (Yineleme)

Müziksel Söyleme Sınavı

Müziksel Çalma Sınavı

Toplam

% 40

% 30

% 30

100

 

MÜZİKSEL İŞİTME: Bu basamakta adayın temel işitme becerileri değerlendirilir.

İki Ses İşitme

Üç adet iki ses,

Üç Ses İşitme

Bir adet majör akor, bir adet minör akor,

Dört Ses İşitme

Bir adet yedili akor,

Ezgi İşitme

İki adet ezgi. Her bir ezgi iki motiften oluşur. (4 göze)

Ritim İşitme

İkişer motiften oluşan (4 göze) iki ritim cümlesi

 

Tablo 2. Yetenek Sınavının Müziksel İşitme Basamağına Ait Puanlama

İki Ses İşitme

Üç Ses İşitme

Dört Ses İşitme

Ezgi İşitme

Ritim İşitme

Toplam Puan

3×2=6

2×4=8

1×6=6

8 göze x 8=64

8 göze x 2=16

100

MÜZİKSEL SÖYLEME: Bu basamakta adayların ses özellikleri ve belirlenen parçalar çerçevesinde sesini kullanabilme yeteneği ölçülecektir. Bu basamakta adaylardan, doğru ve temiz bir sesle,  anlaşılır bir Türkçe ve doğru bir telaffuzla, kendilerinin belirleyeceği bir eseri seslendirmeleri beklenmektedir.

Adayların bu basamakta göstereceği başarının ölçülmesinde; seslerinin özellikleri ile seslendirmiş oldukları eserlerin doğru, temiz söylenilmesi ve yorumlanması olmak üzere iki kriter dikkate alınacaktır

a) Adayların Ses Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Sağlıklı Sese Sahip Olma: Seste hava, kısıklık, hışırtı, kırılma ve çatlama gibi olumsuz özelliklerin bulunmaması

Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği: Yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına, güzel bir ses rengine sahip olunması

Konuşma: Komisyon tarafından verilecek bir metnin okutulması yoluyla adayda konuşma bozukluğu bulunup bulunmadığının belirlenmesi

Adayın ses özelliklerine ilişkin puanlama Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3. Sesin Yapısı ve Özelliklerine Ait Puanlama

Sağlıklı Sese Sahip Olma

Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği

Konuşma

Toplam

20

20

10

50

 

b) Eserlerin Doğru, Temiz Söylenmesi ve Yorumlanmasının Değerlendirilmesi

Doğru ve Temiz Söyleme: Şarkının doğru ritimlerde ve temiz seslerle söylenmesi.

Yorumlama: Seslendirilecek şarkıda sesin duyarlı ve etkili kullanılması.

Seslendirilecek eserlere ait puanlama Tablo 4’te görülmektedir.

Tablo 4. Seslendirilecek Eserlere Ait Puanlama

Doğru ve Temiz Söyleme

Yorumlama

Toplam

25

25

50

MÜZİKSEL ÇALMA: Bu basamakta adayların müziksel çalma becerisi ölçülür. Burada, adayların çalgı veya çalgılarının niteliğine göre, kendilerinin belirleyip hazırlamış olduğu bir eseri icra etmesi beklenmektedir.

Yetenek sınavının müziksel çalma basamağındaki değerlendirme, aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır.

Doğru ve Temiz Çalma: İcra sırasında çalgıdan doğru ve temiz ses elde edilmesi, entonasyon ve zamanlama becerileri değerlendirilecektir.

Teknik Düzey: İcradaki teknik becerilerin düzeyi ve uygulanması değerlendirilecektir.

Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı, etkili ses elde edilmesi ve adayın sergilediği müzikalite değerlendirilecektir.

Eserin Düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilecektir.

 

Tablo 5. Müziksel Çalma Becerilerine Ait Puanlama

Doğru ve Temiz Çalma

Teknik Düzey

Müziksel Yorum

Eserin Düzeyi

Genel Toplam

30

30

20

20

100

 

5- ADAY SIRALAMA KOŞULLARI

Yükseköğretim programının özelliğine göre, özel yetenek sınavı sonuçları bir puana dönüştürülecektir. Bu puan Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) olarak adlandırılacaktır. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM’nin internet adresinden 2022-TYT sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OÖBP)

c) 2022-TYT Puanı (TYT-P)

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

a) Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP )

 b) Aday diğer alanlardan geliyorsa

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

Adayların, 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.).

Engelli adayların da (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuruda Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) ve durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları  değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

6- SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sınav sonuçları üniversitemiz web sayfasından (aydin.edu.tr) ilan edilecektir.

a) Sınav sonuçları üniversitemiz web sayfasından (aydin.edu.tr) ilan edilecektir. Sınav sonuçları Yerleştirme Puanı (YP) sıralamasına göre kontenjan sayısı kadar asil ve yedek listesi olmak üzere duyurulacaktır.

b) İlan edilenler kazandıkları bölüme asil kayıt için gerekli evraklarıyla adının ilan edilen gün ve süre içinde asil kaydını yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde hiç bir hak talep edemez. Tüm adaylar durumlarını kendileri takip etmek zorundadırlar Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırabilirler. Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler.

c) Tüm bu işlemler tamamlandıktan ve kesin kayıtlar kapandıktan sonra herhangi bir sebeple kontenjanın dolmaması halinde bu durum İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünce yapılacak olan duyuru ile ilan edilir. Bu aşamada yedek listedeki adaylar başarı sıralamasına göre kesin kayıt hakkı kazanırlar. Kesin kayıt olma hakkı elde etmiş adayların kayıt işlemleri ilan edilen tarihte yapılır.

 

7- ÖZEL YETENEK SINAVI KURALLARI

a)Her adaya başvurudan sonra üzerinde fotoğrafı bulunan bir “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Sınava girecek adaylar yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile resimli ve onaylı özel kimlik belgelerini (TC Kimlik Kartı, Ehliyet, Pasaport vb.) bulundurmak ve istendiğinde göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava kesinlikle alınmayacaktır.

b) Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmalıdırlar.

c)  Özel Yetenek Sınav Komisyonu, sınavın düzeni ve yürütülmesinden sorumludur. Her ne şekilde olursa olsun sınav düzenini bozan adayların sınavı, Komisyon tarafından düzenlenen bir tutanak ile iptal edilir.

8- KESİN KAYIT BELGELERİ

a) T.C. Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri;

 1. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi
 2. Lise diplomasının aslı veya diploma hazırlanmamış ise mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitemizce onaylı sureti; liseyi yurtdışında bitirenler için Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,
 3. T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge,
 5. 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm),
 6. Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı bölümün/programın koşulları gerektiriyorsa, sağlık durumunun elverişli olduğuna dair sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu,
 7. Öğretim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

 

b)Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri;

 1. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
 2. Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
 3. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz,
 4. İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan ikametgah belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 5. 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm).

 

9- İLETİŞİM: 444 1 428 (SANTRAL) 

Dahili: 26010 (Eğitim Fakültesi Dekanlığı)

Dahili: 41507 (Müzik Öğretmenliği Programı)